Center za kreativne industrije

Center za kreativne industrije (CKI) Maribor in Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabita ustvarjalce s področja kulturno kreativnega sektorja, da se prijavijo za sodelovanje s podjetji iz različnih panog, ki potrebujejo ustvarjalce iz različnih področij.

Več...

Kreativni pogon


Center za kreativne industrije (CKI) Maribor in Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabita ustvarjalce s področja kulturno kreativnega sektorja, da se prijavijo za sodelovanje s podjetji iz različnih panog, ki potrebujejo ustvarjalce iz različnih področij.

Prijavljeni ustvarjalci bodo pridobili možnosti za predstavitev svojih referenc, znanj in idej izbranim podjetjem glede na njihove potrebe. S podjetjem jim bomo omogočili individualen kontakt z namenom iskanja priložnosti za prihodnje sodelovanje.

Projekt bo potekal v treh stopnjah. Najprej bodo v stopnji poziva podjetja opredelila področje možnega sodelovanja in se predstavila na spletnih straneh Centra za kreativnost. Kreativci izberejo podjetje glede na svoje reference in interes ter oddajo prijavo. Prijavi priložite življenjepis (do 800 znakov) s ključnimi referencami in morebitnimi povezavami do spletnih strani. Dodajo tudi kratko motivacijsko pismo, zakaj si želijo sodelovati z določenim podjetjem in področjem.

V naslednji stopnji bomo glede na izbor podjetja in kreativca določili teme in cilje skupnega sestanka, kjer se opredeli konkreten izziv in se dogovorijo roki za pripravo rešitve. Pri tem podjetje in kreativec podpišeta tudi izjava o zaupnosti. Kreativec v dogovorjenem roku pripravi rešitve in se s podjetjem dogovori za ponovni sestanek. Če pride do faze sodelovanja se opredelijo vse značilnosti morebitnega sodelovanja. V tem primeru bo CKI nudil pomoč pri sklenitvi pogodbe in opredelitvi obojestranskih pravic in obveznosti. Vključitev v projekt in končno sodelovanje ni obvezujoče za podjetje in kreativca temveč projekt vzpostavlja možnost sodelovanja in spodbuja sodelovanje v skladu s standardi stroke.

Med področji, kjer spodbujamo sodelovanje med ustvarjalci in podjetji so med drugim: nov produkt, storitev ali proces, polizdelek ali ostanki proizvodnje kot surovina za inovacije (povezava s krožnim gospodarstvom), dopolnitev znanja ali kadrov, znamčenje ali nov tržni pristopi, uvedba inovacijske kulture, optimizacija proizvodnje in procesov idr.

Vabilu je dodana izjava, ki jo bodo podpisala podjetja in predstavnik KKS z namenom varovanja poslovnih skrivnosti. Za več informacij nas lahko kontaktirate na info@cki.si.

Izzivi

Izzivi


IZZIV 1: Rešitve za digitalno aplikacijo

Podjetje MIKROPIS HOLDING d.o.o. Žalec vabi k sodelovanju kreativce na področju razvoja rešitev za digitalno aplikacijo za spodbujanje preventivnih oblik zdravljenja s storitvijo 24alife.

Potrebna znanja so oblikovanje, priprava scenarijev za aplikacije, razvoj uporabniških izkušenj in digitalnih rešitev, mednarodni tržni in komunikacijski pristopi, poznavanje razvoja digitalnih aplikacij.

Več o podjetju in dejavnosti

Storitev 24alife je programska rešitev s področja preventive in zdravega načina življenja, kjer podjetje Mikropis strateško sodeluje z vrhunskimi zdravniki s klinike Mayo. Programske rešitve in strokovno znanje s področja medicine, psihologije, prehrane in zdravja na delovnem mestu so združili v digitalni storitvi na pametnih telefonih, ki človeku poda nasvete za izboljšanje kakovosti življenja v obliki kratkih video vsebin in informacij. V aplikaciji se združujejo vsebine s področij medicine, psihologije, športa in prehrane. Ciljna skupina aplikacije so predvsem podjetja, ki s tem omogočajo posameznikom, da preventivno poskrbijo za svoje zdravje. S tem podjetja lahko povečajo motiviranost ljudi in zmanjšujejo bolniške odsotnosti. Cilj je ustvariti pomemben premik na področju zdravstvene preventive. Z aplikacijo pa poleg slovenskega trga ciljajo na partnerje in uporabnike s trgov Indije, Kitajske, ZDA idr.

Eden od izzivov v Sloveniji je tudi oblikovanje nove storitve, ki bi povezala medicinske ustanove z zdravilišči. Velik potencial predstavljajo obiskovalci iz tujine, ki potrebujejo pripravo na operacijo ali izvedbo operacije. To je poslovna priložnost tako za zdravstvene ustanove v Sloveniji, kot za zdravilišča, ki bi lahko ponudila celostno storitev.

Povezava na predstavitev storitve 24alife: www.24alife.com/home

Več o podjetju je na naslednji povezavi www.mikropis.si.

Za sodelovanje s podjetjem Mikropis Holding se prijavite na spletni strani www.czk.si (prijava v bazo kreativcev) s svojo kratko biografijo in referencami (povezave na spletne strani). V primeru dodatnih vprašanj, nas lahko kontaktirate na info@czk.si.

Prijavi se!