Center za kreativne industrije

Center za kreativne industrije (CKI) Maribor in Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabita ustvarjalce s področja kulturno kreativnega sektorja, da se prijavijo za sodelovanje s podjetji iz različnih panog, ki potrebujejo ustvarjalce iz različnih področij.

Več...

Kreativni pogon


Center za kreativne industrije (CKI) Maribor in Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabita ustvarjalce s področja kulturno kreativnega sektorja, da se prijavijo za sodelovanje s podjetji iz različnih panog, ki potrebujejo ustvarjalce iz različnih področij.

Prijavljeni ustvarjalci bodo pridobili možnosti za predstavitev svojih referenc, znanj in idej izbranim podjetjem glede na njihove potrebe. S podjetjem jim bomo omogočili individualen kontakt z namenom iskanja priložnosti za prihodnje sodelovanje.

Projekt bo potekal v treh stopnjah. Najprej bodo v stopnji poziva podjetja opredelila področje možnega sodelovanja in se predstavila na spletnih straneh Centra za kreativnost. Kreativci izberejo podjetje glede na svoje reference in interes ter oddajo prijavo. Prijavi priložite življenjepis (do 800 znakov) s ključnimi referencami in morebitnimi povezavami do spletnih strani. Dodajo tudi kratko motivacijsko pismo, zakaj si želijo sodelovati z določenim podjetjem in področjem.

V naslednji stopnji bomo glede na izbor podjetja in kreativca določili teme in cilje skupnega sestanka, kjer se opredeli konkreten izziv in se dogovorijo roki za pripravo rešitve. Pri tem podjetje in kreativec podpišeta tudi izjava o zaupnosti. Kreativec v dogovorjenem roku pripravi rešitve in se s podjetjem dogovori za ponovni sestanek. Če pride do faze sodelovanja se opredelijo vse značilnosti morebitnega sodelovanja. V tem primeru bo CKI nudil pomoč pri sklenitvi pogodbe in opredelitvi obojestranskih pravic in obveznosti. Vključitev v projekt in končno sodelovanje ni obvezujoče za podjetje in kreativca temveč projekt vzpostavlja možnost sodelovanja in spodbuja sodelovanje v skladu s standardi stroke.

Med področji, kjer spodbujamo sodelovanje med ustvarjalci in podjetji so med drugim: nov produkt, storitev ali proces, polizdelek ali ostanki proizvodnje kot surovina za inovacije (povezava s krožnim gospodarstvom), dopolnitev znanja ali kadrov, znamčenje ali nov tržni pristopi, uvedba inovacijske kulture, optimizacija proizvodnje in procesov idr.

Vabilu je dodana izjava, ki jo bodo podpisala podjetja in predstavnik KKS z namenom varovanja poslovnih skrivnosti. Za več informacij nas lahko kontaktirate na info@cki.si.

Izzivi

Pozivi in izzivi


Metoda »design management« – strateško povezovanje designa in poslovanja

Vabimo vas na predavanje, ki vam bo približali metodo design managementa in konkretni prikazalo, kako uvesti to funkcijo v podjetje ter kakšne so njegove prednosti.

Več ...


KREATIVNI POGON: BETI

Podjetje Beti d.d. vabi k sodelovanju ustvarjalce, oblikovalce oz. arhitekte, ki imajo znanja in izkušnje na področju priprave in postavitve kreativnega sejemskega prostora ter predstavitve podjetja na sejmu.

Celotno besedilo vabila


KREATIVNI POGON: SKUPINA OPTIMA

Podjetje Skupina Optima vabi k sodelovanju ustvarjalce, ki imajo znanja in izkušnje pri razvoju, zasnovi in oblikovanju novih izdelkov v proizvodnji.

Celotno besedilo vabila

Tehnične omejitve


KREATIVNI POGON: IBLO

Podjetje IBLO vabi k sodelovanju kreativce, ki imajo izkušnje na področju design managementa, posebej na področju oblikovanja storitev z namenom izboljšanja storitev, procesov in komunikacije z uporabniki.

Celotno besedilo vabila


KREATIVNI POGON: NIOMA

Podjetje Nioma išče sodelovanje z arhitekti, urbanisti in investitorji, ki bi bili pripravljeni v sodelovanju z njimi poiskati nove rabe pametnih inštalacij.

Celotno besedilo vabila


KREATIVNI POGON: Vabilo na delavnico "Design management"

Vabimo vas, da se udeležite spletnega predavanja v sklopu programa Kreativni pogon 2021, v sredo 2. junija, 2021, med 11.00 in 12.00 uro, na katerem bomo razjasnili, kaj razumemo pod besedo design,  kaj pomeni upravljanje designa (design management) in kakšne prednosti prinaša v podjetja in organizacije.

Celotno besedilo vabila


KREATIVNI POGON: Javno vabilo za sodelovanje med podjetji in kreativci s področij kulturnega in kreativnega sektorja (KKS)

Želite v podjetje vpeljati nove poslovne odločitve in strategije ter s pomočjo oblikovalcev ali drugih kreativcev razvijati inovacije in prestrukturirati poslovne procese? Potrebujete podporo pri oblikovanju, razvoju ali nadgradnji izdelkov, storitev, komunikacij in okolja ter dvigovanju vrednosti svojih blagovnih znamk? Načrtujete razvoj dodatnih izdelkov in storitev, ki izboljšujejo kakovost našega življenja in zagotavljajo dodaten poslovni uspeh?

Celotno besedilo vabila

Povezava na prijavo


IZZIV 3: Razvoj spletnega konfiguratorja in razvoj uporabniške izkušnje kupcev izdelkov blagovne znamke AJM

Podjetje AJM okna-vrata-senčila d.o.o., vabi k sodelovanju kreativce, ki imajo znanja in izkušnje na področju razvoja, oblikovanja, priprave scenarijev za spletne konfiguratorje/aplikacije, razvoja uporabniških izkušenj digitalnih platform.

Rok za prijavo: 20.11.2020

Celotno besedilo izziva


KREATIVNI POGON: V ŽIVO S PLASTIKO SKAZA

Plastika Skaza vabi kreativce na informativni pogovor za sodelovanje na izzivu pri razvoju inovativnega stola!
Pogovorite se o vaših vprašanjih glede razpisa z vodji prodaje Plastike Skaza Klemnom Slemenškom in Matijo Torlakom, v ponedeljek 17.avgusta. Pogovor bomo organizirali na platformi Microsof Teams, zato nam prosim pošljite prijavo na nina.kirbis@cki.si in vam bomo poslali termin ter povezavo na klic na vaš elektronski naslov.
Rok za prijave na izziv Kreativnega pogona smo podaljšali do 21. avgusta.
Povezava na celoten razpis je czk.si/priloznosti/kreativni-pogon-izziv-1-plastika-skaza/


IZZIV 2: Razvoj novega izdelka / oblikovanje senčil za objekte

Podjetje Skupina Optima vabi k sodelovanju ustvarjalce, ki imajo znanja in izkušnje na področju razvoja, zasnove in oblikovanja novih izdelkov ter proizvodnje novih izdelkov.

Celotno besedilo izziva


IZZIV 1: Razvoj novega izdelka in / ali priprava vsebinsko-marketinških aktivnosti za nov izdelek lastne blagovne znamke Skaza

Podjetje Plastika Skaza vabi k sodelovanju različne kreativce, ki imajo znanja in izkušnje na področju razvoja novega izdelka, ali bi bili pripravljeni sodelovati pri pripravi vsebinsko-marketinških aktivnosti novega produkta lastne blagovne znamke. Kreativci se lahko prijavijo k sodelovanju na enem ali drugem področju ali na obeh hkrati.

Celotno besedilo izziva​​​​​​​


Javni poziv za sodelovanje med PODJETJI in USTVARJALCI S PODROČIJ KKS

S pozivom Kreativni pogon bo CKI poiskal možnosti in razvojne priložnosti za sodelovanje ustvarjalcev s področij KKS s posameznim podjetjem, in sicer za razvoj inovacij na področju produktov, storitev, prostora, komunikacije ali design (kreativnih) procesov s pomočjo platforme Centra za kreativnost, ki združuje ustvarjalce s področij KKS.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Celotno besedilo poziva

Prijavi se!